Tarihçe

1582 yılında Sultan II. Selim Han'ın eşi Afife Nurbanu Sultan tarafından vakf edilen, cam şişe ve cam damacana da suyu en doğal haliyle bize ulaştıran, eski adı ile Taşdelen memba suyu olan Vakıf Taşdelen'nin bilinirliği ve kullanımı çok daha eskilere dayanmaktadır.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın kullandığı ve tavsiye ettiği su Vakıf Taşdelen'dir. 27 Nisan 1909 da tahtan indirilip, selanik'e gönderilirken Sirkeci Tren Garı'nda son dileği sorulduğunda, bir bardak Vakıf Taşdelen Su istemiştir.

Hac farizası için yola çıkan Surre Alayında ki küplere yüklenildiği ve Hac dönüşü bu küplere Zemzem Suyu doldurularak geri getirildiği için "Zemzem'in yol arkadaşı" iltifatına ulaşmıştır

Reisi Cumhur Kemal Atatürk imzalı kararnameler ile Vakıf Taşdelen'in fabrika alt yapısı ve modernizasyonu sağlanmıştır.

Atatürk'ün rahatsızlığı sırasında ; "Son Nöbet Defteri" adlı kitaptan anlaşılacağı üzere Atatürk'ün reçetesinde normal suyun yanı sıra Taşdelen Suyu yazmakta olup, Taşdelen suyunun ilaç niyetine kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Vakıf Taşdelen günümüzde de Dünyanın en iyi sularındandır. Kalite üstünlüğü kaynak ömrü boyunca sürecektir.

Sizde Vakıf Taşdelen 15 Litre cam damacanayı seçin, hayatınızda sağlıklı suya daha fazla yer açın…

Afife Nurbanu Sultan ( 1525-1583 )

Cam şişe ve cam damacana da suyu en doğal haliyle bize ulaştıran Vakıf Taşdelen suyunun bilinirliği ve kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. 1582 yılında Sultan II. Selim Han'ın eşi Afife Nurbanu Sultan tarafından vakfedilmiş, yüzyıllardan beri Türk halkının beğendiği bir sudur. Lezzeti, içiminin hoşluğu ve 1.1'lik sertlik derecesi yanı sıra, çeşitli rahatsızlıklara ve bilhassa böbrek taşlarının düşürülmesine yararlı olduğu inancı yaygındır. Vakıf Taşdelen günümüzde de Dünyanın en iyi sularındandır. Kalite üstünlüğü kaynak ömrü boyunca sürecektir. Hac farizası için İstanbul'dan yola çıkan Surre alayında yüklenen su genelde Taşdelen suyudur. Hac dönüşü bu küplere zemzem suyu doldurularak geri getirildiği için "zemzem'in yol arkadaşı" iltifatına ulaşmıştır.

Sultan II. Abdülhamid Han (1842-1918)

Sultan II.Abdülhamid Han'ın kullandığı ve tavsiye ettiği su, Vakıf Taşdelen Doğal Kaynak Suyudur. 1889 yılında şişelere konulup İstanbul ve civarında satılma imtiyazı Sultan II. Abdülhamit Han zamanında Hazine-i Hassa Nazırlığı (Padişahın özel gider ve gelirlerinde sorumlu bakanlık) tarafından verilmiştir. 1897 yılında 'ahalinin menfaatini koruyacak şekilde inhisar ( Tekel) altına alınması' için Hazine-I Hassa Nazırlığı müsaade vermiştir. Tarihimizde 31 Mart Vakası olarak geçen; Sultan II. Abdülhamid Han'ın 27 Nisan 1909 tarihinde tahttan indirilerek Selanik'e gönderilişi sırasında Sirkeci tren garında, son dileği sorulduğunda, bir bardak Taşdelen Suyu istemiş, bu yüzden tren gece yarısını bir saat elli dakika geçerek geç hareket etmiş ve Sultan II. Abdülhamid Han Suyu getiren çocuğa 30 kuruş bahşiş vermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk(1881-1938)

Atatürk uzun bir süre Vakıf Taşdelen Doğal kaynak suyu içmiştir. Vakıf Taşdelen Doğal Kaynak Suyunun fabrika altyapısı ve modernizasyonu, 1 Mayıs 1932 tarihli "Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal", Başbakan ve Bakanlar Kurulu imzalı kararname ile gerçekleştirilmiştir. (1) 12 Temmuz 1937 tarihli kararnamede ise fabrikanın daha kapasiteli çalışabilmesi için yatırıma gidilmiştir. Bu kararnamede " Reisicumhur K. Atatürk", Başbakan İsmet İnönü ve Bakanlar Kurulunun imzaları yer almaktadır. (2) Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın hususi arşivindeki Atatürk'e ait iki not defterinden faydalanılarak hazırlanan "Son Nöbet Defteri" adlı kitaptan anlaşılacağı üzere Atatürk'ün reçetesinde normal suyun yanı sıra Taşdelen Suyu yazmakta olduğundan, Taşdelen suyunu ilaç niyetine kullanıldığı görülmektedir. (3)

 

Vakıf Taşdelen Doğal Kaynak Suyu, Taşdelen Ormanları içerisindeki 800.000 metrekarelik kaynak arazisinde, 220 metre derinlikten herhangi bir sondaj ya da yükseltim çalışması yapılmadan, kendiliğinden yeryüzüne çıkan, gerçek anlamda bir ''Doğal Kaynak Suyu'' dur. Kaynağı ile fabrika arasında isale hattı bulunmamakta, kaynağında dolumu yapılmaktadır. Suyun saflığı ve doğallığı, yeryüzüne ilk çıkış noktasından, tüketiciye ulaşıncaya kadar kontrol altında tutulmaktadır.

Vakıf Taşdelen'de yüksek hijyen standartlarında , modern makinelerde el değmeden, insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak dolum yapılmaktadır.

 
Sipariş Ver