Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Taşdelen Mah. Taşdelen Cad. No:24 Çekmeköy / İstanbul adresinde bulunan TAŞDELEN SU VE İÇECEK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla; iş başvurunuz kapsamında işlenen kişisel verileriniz bulunmaktadır.

İşbu aydınlatma metnini değerlendirip onaylayarak Şirketimizle, iş ilişkisinin kurulması aşamasında CV’nizde ve/veya başvuru formunuzda yer alan kişisel veriler ile iş görüşmelerinde paylaştığınız sair kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermektesiniz. Bu kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) uyarınca Şirketimiz otomatik sistemleri veya fiziksel ortamlarında, tarafınızla iş ilişkisi kurulabilmesi, personel temini ve iş süreçlerinin yönetilmesi amacıyla işlenecek ve makul süre olarak kabul edilen 1 yıl boyunca saklanacaktır. Tarafınızla iş ilişkisi kurulamaması durumunda 1. yılın sonunda bu verileriniz imha edilecektir. Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklara sahip olduğunuzu ve bu madde kapsamında Şirketimize başvuruda bulunabileceğinizi hatırlatırız. Şirketimize yazılı olarak yukarıda belirtilen posta adresinden veya info@vakiftasdelensu.com e-mail adresinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Tarafınızca paylaşılan kişisel veriler, bildirdiğiniz referanslarınızla paylaşılacak ve iletişim sonucunda iş hayatı geçmişiniz hakkında bilgi edinilmesine ve geçmiş taraması yapılmasına olanak sağlayacaktır. Başvurunuz kapsamında vermiş olduğunuz referanslar bakımından, referanslarınıza ilişkin kişisel verilerin hukuka uygun olarak alındığını ve Şirketimizle paylaşıldığını taahhüt etmektesiniz. Referans araştırması kapsamında tarafınızca Şirketimize verilen kişisel veriler bakımından herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmesi veya Şirketimiz nezdinde herhangi bir zararın meydana gelmesi halinde sorumlu olduğunuzu hatırlatırız. İlaveten, bilgilerin hatalı olması nedeniyle, referans araştırması sürecinde Şirket’in bir zarara uğraması halinde bu zarar sorumluluğunun sizin üzerinizde olduğunu hatırlatırız.

Sipariş Ver